Du er her:
Enkeltdikt
I oversikten inngår alle Ibsens samlede dikt, fra samlingene Blandede Digtninger og Digte, samt alle enkeltdikt. Foreløpig er det bare hovedtekstversjoner av diktene som er tilgjengelige i enkeltdiktvisningen. Klikk på overskriftene i tabellen for å sortere diktene etter disse kategoriene.
 
Dikttittel Eventuell undertittel Diktsamling År
17de Mai 1862     [1862]
22de December 1856     [1856]
4de Juli 1859 Kong Oskars fødselsdag Digte 1871
Abraham Lincolns mord   Digte 1871
Afskedens Minde   Blandede Digtninger [1847-50]
Aftenvandring i Skoven   Blandede Digtninger [1847-50]
Agnes Af «Brand» Digte 1871
Amalie Holck     [1874]
Atter en Vise     [1851]
Ballonbrev til en svensk dame Digte 1871
Balminder   Blandede Digtninger [1847-50]
Bergmanden   Digte 1871
Blandt Ruiner     [1850]
Borte!   Digte 1871
Brændte skibe   Digte 1871
Byggeplaner   Digte 1871
Chor [ved Studentersamfundets aftenunderholdning for Det norske Theater i Bergen 15. oktober 1851]   [1851]
Chor [på Det norske Theaters stiftelsesdag 2. januar 1852]   [1852]
De sad der, de to – Første forarbejde til «Bygmester Solness» Digte 1899
De usynliges kor Af «Brand» Digte 1871
Det er forbi! -   Blandede Digtninger [1847-50]
Digterens vise Af «Kærlighedens komedie» Digte 1871
Domine coeli!     [1871]
Dødningeballet   Blandede Digtninger [1847-50]
Ederfuglen   Digte 1871
En Livsvaar     [1858]
En Løverdagsaften i Hardanger     [1851]
En broder i nød! December 1863 Digte 1871
En fuglevise   Digte 1871
En kirke   Digte 1871
En ny Vise om den tappre Hr. Ulrik     [1851]
En svane   Digte 1871
Epilog ved Hr. og Mad. Døvles Beneficeforestilling     [1860]
Epilog ved Slutnings-Forestillingen i Theatret den 2den Juni 1854     [1854]
Erindringskilden   Blandede Digtninger [1847-50]
Et Gravøl     [1858]
Et Puds     [1851]
Et rimbrev   Digte 1875
Et vers   Digte 1886
Fanesang     [1863]
Folkesorg   Digte 1871
For Danmark     [1851]
Forviklinger   Digte 1871
Fra mit husliv   Digte 1871
Fredrik den syvendes minde Sang i studentersamfundet Digte 1871
Fugl og fuglefænger   Digte 1871
Gloria in excelsis deo!     [1871]
Gutten i Blaabærmyren     [1851]
Hastværkslinjer til H. Ø. Blom     [1859]
Helge Hundingsbane     [1851]
Hil Sangen!     [1863]
Hilsen til Svenskerne I Trondhjem, ved storthingets fest for den svenske kronings-deputation Digte 1871
Hilsen til hans Kongelige Høihed Vicekongen den 22de Juli 1856     [1856]
Højfjeldsliv   Digte 1871
Høstaftenen   Blandede Digtninger [1847-50]
I Anledning af Kapt., Mekanikus P. Steenstrup's 54aarige Fødselsdag den 29de November 1861     [1861]
I Billedgalleriet     [1859]
I Havsnød     [1861]
I Høsten   Blandede Digtninger [1847-50]
I Lund. Ved det nordiske Studentermøde 1862     [1862]
I Natten   Blandede Digtninger [1847-50]
I en komponists stambog   Digte 1871
I galleriet   Digte 1871
Judas     [1871]
Kjæmpeégen   Blandede Digtninger [1847-50]
Kløften   Digte 1871
Kong Haakons Gildehal, fortællende Digt     [1858]
Kong Håkons gildehal   Digte 1871
Kvindernes bøn Af «Kongs-emnerne» Digte 1871
Langt borte   Digte 1875
Ledigt Logis   Blandede Digtninger [1847-50]
Lysræd   Digte 1871
Maageskrig     [1859]
Maaneskinsfart paa Havet   Blandede Digtninger [1847-50]
Maaneskinsstemning   Blandede Digtninger [1847-50]
Maaneskinsvandring efter et Bal   Blandede Digtninger [1847-50]
Markblomster og potteplanter   Digte 1871
Med en Rose     [1853]
Med en vandlilje   Digte 1871
Midnatsstemning   Blandede Digtninger [1847-50]
Min unge vin   Digte 1871
Mindets magt   Digte 1871
Mindets og Løftets Bæger     [1857]
Munkenes sang     [1871]
Møllergutten   Blandede Digtninger [1847-50]
Naturens Stemme     [1851]
Nordens Signaler     [1872]
Paa Ladegaardsøen     [1851]
Priset være kvinden! Ved en sangerfest Digte 1871
Prolog [ved Studentersamfundets aftenunderholdning for Det norske Theater i Bergen 15. oktober 1851]   [1851]
Prolog [ved en privat oppførelse av Hostrups Soldaterløjer julen 1855]   [1855]
Prolog [ved en forestilling på Studentersamfundets Theater 19. mars 1860]   [1860]
Prolog fremsagt den 17de Mai i «det norske Theater»     [1855]
Prolog fremsagt i det norske Theater den 21de August     [1859]
Prolog paa det Norske Theaters Stiftelsesdag den 2. Januar 1852     [1852]
Prolog ved Fjeldeventyrets første Opførelse paa Christiania norske Theater     [1857]
Prolog ved den første Forestilling paa Theatret af de bergenske Skuespillere     [1854]
Prolog, fremsagt paa Theatret ved Forestillingen d. 17de Novbr. 1851     [1851]
På Akershus   Digte 1871
På sangertog   Digte 1871
På vidderne   Digte 1871
Rejsesang     [1853]
Resignation   Blandede Digtninger [1847-50]
Rimbrev til fru Heiberg Digte 1871
Sang for Universitetet ved Halvhundredeaarsfesten paa Klingenberg den 2den September 1861     [1861]
Sang for de Vindende ved Skyttefesten paa Ladegaardsøen den 1ste Juli 1860     [1860]
Sang ianledning Hr. Skibsfører Jan Andersens og Jomfru M. B. Campbells Bryllupsfest den 25de September 1856     [1856]
Sang til de svenske Rigsdagsmænd den 17de August 1860     [1860]
Sang ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1858     [1858]
Sang ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1861     [1861]
Sang ved Festen til Fædrenes Minde 13de Januar 1858     [1858]
Sang ved Fru Marie Gerhardine Hoffs Grav den 30te Mai 1859     [1859]
Sang ved Halvhundredeaars-Festen i Selskabet Christian Augusts Venner 1858     [1858]
Sang ved Hr. Skuespiller A. H. Isachsens og Jomfru Janny Grips Bryllupsfest den 10de November 1853     [1853]
Sang ved Hr: skuespiller H. Nielsens og Skuespillerinde Jfr: F. Jensens Bryllup den 27. November 1856     [1856]
Sang ved Hs. Maj. Kongens Fest paa Kroningsdagen     [1860]
Sang ved Kjøbmand Nicolay L. Sontums og Jomfru B. Nicolaysens Bryllupsfest, 31te October 1851     [1851]
Sang ved Modtagelsen af Wergelands og Welhavens Buster den 9de Mai 1863     [1863]
Sang ved Studenterballet den 15de December 1858     [1858]
Sang ved Studenternes Hjemkomst den 22de Juni 1862     [1862]
Sang ved Studentersamfundets Bal den 13de Februar 1863     [1863]
Sang ved Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1863     [1863]
Sang ved Turnfesten den 26de Juni 1859     [1859]
Sanger-hilsen til Sverig Ved studenter-mødet i Upsala 1875 Digte 1875
Serenade udført ved Hans Kongelige Høihed Vicekongens Besøg i Bergen d. 24. Juli 1856     [1856]
Sigurd von Finkelbech's Gravsted     [1847]
Sjælens Solglimt   Blandede Digtninger [1847-50]
Skjalden i Valhal   Blandede Digtninger [1847-50]
Skolehuset Ved indvielsen Digte 1871
Sonetter     [1850]
Spillemænd   Digte 1871
Stambogsrim   Digte 1871
Stemmer fra Skoven     [1850]
Stjerner i lyståge Digte 1899
Stormsvalen   Digte 1871
Storthings-gården   Digte 1871
Studenternes Hilsen til Hans Majestæt Kong Carl den 5te Oktober 1859     [1859]
Studentersamfundets Halvhundredeaarsfest 2den Oktober 1863     [1863]
Svanen     [1851]
Sæterhytten paa Dronningbjerget     [1862]
Taaren     [1851]
Tak   Digte 1871
Terje Vigen   Digte 1871
Til Bergenske Blade i Anledning af Magister Stubs Theaterartikler     [1851]
Til Carl Johans Minde     [1858]
Til Frederik Hegel I anledning af Gyldendalske Boghandels 100-årige jubilæum den 30te December 1870 Digte 1871
Til Frederik Hegel I anledning af Gyldendalske Boghandels 100-årige jubilæum den 30te December 1870 Digte 1871
Til Frøken Estance Steen!     [1856]
Til Hr. Capt. Edward Sontum og Jfr. Susanna Bruun paa deres Bryllupsdag den 27de Februar 1855     [1855]
Til Norges Skjalde   Blandede Digtninger [1847-50]
Til R: H!     [1853]
Til Sophie Thoresen     [1857]
Til Stjernen   Blandede Digtninger [1847-50]
Til Susannah Thoresen     [1856]
Til Ungarn!   Blandede Digtninger [1847-50]
Til de genlevende   Digte 1871
Til den eneste     [1856]
Til en bortdragende kunstner Ved afskeds-festen for skuespiller Jørgensen Digte 1871
Til frøken Emma Klingenfeld     [1876]
Til lille Eldrid!     [1896]
Til min Aurikel     [1853]
Til min Rose     [1857]
Til min ven revolutions-taleren!   Digte 1871
Til mine Abonnenter!     [1851]
Til professor Schweigård Studenternes sang ved hans jubilæum Digte 1871
Til thingmændene 17de Maj 1860 Digte 1871
Til: En Troubadour     [1851]
Toget til Ulrikken den 15de Mai 1853     [1853]
Troens grund   Digte 1871
Tvivl og Haab   Blandede Digtninger [1847-50]
Uden navn   Digte 1871
Ungdomsdrømme     [1850]
Vaagner Skandinaver!   Blandede Digtninger [1847-50]
Vaarens Minde   Blandede Digtninger [1847-50]
Ved Festmødet i Foreningen af 22de December 1855     [1855]
Ved Havet   Blandede Digtninger [1847-50]
Ved Indvielsen af Sangerfanen den 23de Novbr. 1859     [1859]
Ved Ole Vig's Grav den 24de December 1857     [1857]
Ved Port Said   Digte 1871
Ved Sagfører Ole Carelius Schulruds Grav den 12te October 1859     [1859]
Ved Tusendårs-festen den 18de Juli 1872 Digte 1875
Ved et bryllup, den 9de Oktober 1874 Digte 1899
Vuggevise Af «Kongs-emnerne» Digte 1871
[Devise til herr Hartmann]     [1876]
[Devise til herr Prom]     [1876]
[Deviser]     [1876]
[Epilog ved skuespiller Buchers benefice på Det Norske Theater 14. Januar 1861]     [1861]
[Hr. Stabell]     [1851]
[Leben heisst: in Herz und Hirn]     [1883]
[Mit Fædreland]     [1891]
[Naar Birkegrenen bugned]     [1858]
[Prolog ved oppførelsen av Sancthansnatten 2. januar 1853]     [1853]
[Prolog ved sesongåpningen av Det norske Theater i Bergen 5. oktober 1853]     [1853]
[Sang til Haandverkssvendenes Dannelses-Forening 24. januar 1857]     [1857]
[Skjær min Pen]     [1844-46]
[Til denne bog]     [1876]
Åbent brev Til digteren H. Ø. Blom Digte 1871
Ørnulfs drapa Af «Hærmændene på Helgeland» Digte 1871